جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - شهرزاد سادات جلیلی
پریا دواشی
مهسا رجبی
صبا سراج
دریا عابدی
علیا عباسی
سارا عظیمی
ستایش فرقانیان
کیمیا فیاضی
مانیا قلیچی
دیانا کامروایی
ثنا مرادی اصل
نگین معتکفی
0

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>