جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - ضحی صالح پور
20
2 - کیمیا بیات
پانیذ زمانی
تارا سرحدی
19
3 - ریحانه آفاق
زینب بهشتی نژاد
پردیس رحیمی
18
4 - دوریس رضازاده
آتنا صالحی
آیناز عزیزی
17
5 - ریحانه اشرفی
آرنیکا افشاری
ترنم صالحی
16
6 - تارا شیرپور
ملیکا نجفی
نازنین زهرا واعظی
15
7 - پارمیدا محمدی
14
8 - دریا حکمی
13
9 - ملینا داوودآبادی
12
10 - متینا یارمحمدی
9