جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - کیمیا بیات
پانیذ زمانی
19
2 - پردیس رحیمی
تارا سرحدی
آتنا صالحی
18
3 - ریحانه آفاق
زینب بهشتی نژاد
17
4 - آیناز عزیزی
16
5 - ضحی صالح پور
15
6 - ریحانه اشرفی
دریا حکمی
دوریس رضازاده
ترنم صالحی
14
7 - آرنیکا افشاری
پارمیدا محمدی
نازنین زهرا واعظی
13
8 - ملینا داوودآبادی
ملیکا نجفی
12
9 - تارا شیرپور
11
10 - متینا یارمحمدی
سوگند یاوری نژاد
7