جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - آرمیتا آذرکمان
سیده نورا حسینی
نیروانا نعمتی زاده
روژینا هوده شناس
20
2 - نگار جعفری
19
3 - نیکا آجورلو
پارمیس حسین زاده
18
4 - سیده صبا اصغری
هلیا پور سینا
نرگس رنگی
سوگل زهرا زرچی
کیمیا کاظمی
16
5 - آوین افشار زاده
مانلی زرگر طالبی
نیلا شریف پور ایچی
هلیا صنمی
آترینا میرلوحی
باران نجفی
15
6 - آوا آهنگر
هلنا ثقفی
باران قجری
آمیتیس قلی نژاد
نازنین زهرا مصطفوی
ری را میرحیدری
14
7 - مریم حاجی ابراهیمی
آرنیکا سادات رحیمی
13
8 - آریانا اسدی
باران چراغعلی خانی
ضحی خرم رو
وانیا خزامی نژاد
نیکا خلجی
حانیه دهقانی عشرت آبادی
عسل رضایی
12
9 - هلن امیرمولوی
درسا جمی
ناروین خلیل زاده
نوشا روزبهانی
نورا شهنی زاده
سیده سلاله غریفی
مدیا یزدی نیا
سارینا یوسفی
11
10 - غزل بیدادیان
وندا جواهری
آنیتا حیدری
سارا رحمانی
آوینا صفاپور
هستی قربانی
سارا نوراللهی
10