جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - آیدا سادات برزگر حسینی
کارین کریم لو
23
2 - آیسان نورمحمدی
22
3 - رومینا دانش کیا
21
4 - پارمیدا خسروی
20
5 - فاطمه انصاری
سارینا تقی زاده
عسل زند
بهار ملکی
19
6 - آنا رشیدزاده
آتنا طالبیان
17
7 - عسل بختیاری
رامیلا رضایی
عسل زید آبادی
16
8 - بهار بیات
سارا سالاری
مریم کبود
15
9 - دینا پدرام
14
10 - مه آسا گنجی
13