جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - آیدا سادات برزگر حسینی
کارین کریم لو
18
2 - آیسان نورمحمدی
17
3 - فاطمه انصاری
عسل بختیاری
پارمیدا خسروی
رومینا دانش کیا
16
4 - سارینا تقی زاده
عسل زند
عسل زید آبادی
15
5 - آتنا طالبیان
بهار ملکی
14
6 - آنا رشیدزاده
رامیلا رضایی
13
7 - دینا پدرام
مریم کبود
12
8 - بهار بیات
سارا سالاری
11
9 - مه آسا گنجی
10
10 - کیمیا فراهانی
8