جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - گیلدا بیژنگ
19
2 - وندا آقاحسینی
تارا ترحمی
ترانه توکلی
ساینا دوستدار
ایرسا رضایی نژاد
صبا زاهدی
شینا سعیدی
باران فاطمی
آدورینا فلکشاهی
غزل کاظمی
دیبا موسوی
نازنین زینب ولی
18
3 - وانیا بیات
کوثر خدایی
پارمیس عابدین
17
4 - روشا افتخاري
نازگل زابلی
هانیتا شکرالهی
هستی عزیزی فر
سارينا كرمي
مارال هلال خرم
16
5 - مهتا باغدار یزدی
پریا پویان فرد
سوفیا رزاقی وندی
آرشیدا سادات حسینی
نیکا فضیلت
مهلا فلاحت پیشه
هلیا قربانی
غزل قضاتلو
فاطیما مهدی سلطانی
الناز نظری
15
6 - نارمینا انصاری
اقلیما برومند
باران کلهر
آوا موید محسنی
آنیل نقی راده
14
7 - سارینا شیرین
سارینا طاهری
دل آرا عباس زاده
13
8 - آیلا شریفی
سیده نیکی شمس گلپایگانی
سنا صامت
نیکو صمد زاده
هستی طاهری منش
زهرا عبدالکریمی
لنا مومني
12
9 - هستی سفندار
11
10 - مانیا افشار طیب
10