جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - ریحانه افاق
آرنیکا افشاری
کیمیا بیات
دوریس رضازاده
پانیذ زمانی
تارا سرحدی
ضحی صالح پور
آتنا صالحی
ترنم صالحی
آیناز عزیزی
0

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>