جدول جام جهانی

هشتم عمومی

هشتم عمومی

1 - کارین کریم لو
19
2 - آیدا سادات برزگر حسینی
آیسان نورمحمدی
18
3 - آنا رشیدزاده
17
4 - سارینا تقی زاده
پارمیدا خسروی
رومینا دانش کیا
16
5 - عسل بختیاری
عسل زید آبادی
سارا سالاری
آتنا طالبیان
15
6 - فاطمه انصاری
دینا پدرام
عسل زند
بهار ملکی
14
7 - رامیلا رضایی
مریم کبود
12
8 - بهار بیات
11
9 - الیا سیم پی
10
10 - ستایش قیاسی
پرنیا محمدی
8