جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - آرنیکا ابراهیم زاده
آرمیتا آذرکمان
نورا حسینی
ستایش خوانین زاده
نرگس رنگی
ستایش شرفی
نازنین زهرا مصطفوی
نیروانا نعمتی زاده
روژینا هوده شناس
19
2 - سیده صبا اصغری
مطهره بابایی
هلنا بابوی نژاد
غزل بیدادیان
ناروین خلیل زاده
حانیه دهقانی
نسیم سادات دیباجی
سارا رحمانی
هستی سالخورده
شینا شریفی گرماوری
هلیا صنمی
لیانا کریمی
ری را میرحیدری
شاداب هایل مقدم
18
3 - آوین افشار زاده
فاطمه صبا برازنده
روشا برگی
جانان جهانی
باران چراغعلی خانی
پریماه حسینی پور
درسا خسروی
سوگل زهرا زرچی
سوگند علی بالا زاده
باران قجری
کیمیا قلی پور
سارا قلی پور
رها مطلبی
باران نجفی
مانلی نژاد اصفهانی
مدیا یزدی نیا
سارینا یوسفی
17
4 - آنیسا احمدی خرازی
آوا آهنگر
رها بابایی
پانیذ پوروحدانی
وندا جواهری
مریم حاجی ابراهیمی
پارمیس حسین زاده
روژان داوودی
ویونا سام دلیری
یگانه صحرایی
کیمیا کاظمی
16
5 - هلن امیرمولوی
آنیتا حیدری
سیده سلاله غریفی
آمیتیس قلی نژاد
هانا هارونی
15
6 - هستی قربانی
13
7 - هلن سادات مجتبی
12
8 - هیلا آبی کناری
ضحی خرم رو
نوشا روزبهانی
11
9 - هلیا پور سینا
10
10 - هانا تاج زاده
9