جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - وندا آقاحسینی
ایرسا رضایی نژاد
19
2 - اقلیما برومند
وانیا بیات
گیلدا بیژنگ
تارا ترحمی
ترانه توکلی
ساینا دوستدار
صبا زاهدی
هستی عزیزی فر
غزل کاظمی
مارال هلال خرم
نازنین زینب ولی
18
3 - روشا افتخاري
سارینا شیرین
مهلا فلاحت پیشه
آدورینا فلکشاهی
سوگل گنجعلی
فاطیما مهدی سلطانی
17
4 - غزل قضاتلو
نازین میربلوک
16
5 - پریا پویان فرد
سارینا طاهری
سارينا كرمي
آنیتا لرد
15
6 - مهتا باغدار یزدی
هستی سفندار
هستی طاهری منش
ملینا کاظمی
باران کلهر
14
7 - سیده نیکی شمس گلپایگانی
13
8 - نیوشا شکوری گرگانی
سنا صامت
هلیا قربانی
لنا مومني
12
9 - فریماه چیذری
نیلیا دلخوش
11
10 - آیلا شریفی
زهرا عبدالکریمی
پریا نیتی
10