جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - اقلیما برومند
20
2 - وندا آقاحسینی
ایرسا رضایی نژاد
19
3 - روشا افتخاري
گیلدا بیژنگ
تارا ترحمی
ترانه توکلی
ساینا دوستدار
صبا زاهدی
هستی عزیزی فر
غزل کاظمی
سوگل گنجعلی
نازین میربلوک
مارال هلال خرم
نازنین زینب ولی
18
4 - وانیا بیات
سارینا شیرین
مهلا فلاحت پیشه
آدورینا فلکشاهی
غزل قضاتلو
فاطیما مهدی سلطانی
17
5 - سارینا طاهری
آنیتا لرد
16
6 - مهتا باغدار یزدی
پریا پویان فرد
هستی طاهری منش
سارينا كرمي
15
7 - هستی سفندار
سیده نیکی شمس گلپایگانی
ملینا کاظمی
باران کلهر
14
8 - هلیا قربانی
13
9 - نیوشا شکوری گرگانی
سنا صامت
12
10 - فریماه چیذری
نیلیا دلخوش
لنا مومني
11