جدول جام جهانی

دوازدهم انسانی

دوازدهم انسانی

1 - حانیه حسینی
78
2 - مهتا سیف
73
3 - مریم حاجی جلیلی
نیکا شاهی
71
4 - فاطمه مهربان
نسترن یگانه
پارمیس یوسفی
70
5 - فاطمه قادری دوست
69
6 - سوگل دمرلی
66
7 - فاطمه مومنی
49
8 - المیرا ضمیری
زینب ابراهیمی حق
مریم احمدزاده
فاطمه اخوین
ثنا ارغوانی
فاطمه آسال
زهرا اسدی
مهدیه افخمی نیا
یاسمن آقا خانی
فاطمه آقازاده
مهدیه الوندی
مائده بخشنده
نازنین زهرا براتی
فاطمه بستان چی
مینا بهاور
فاطمه بهبهانی زاده
پگاه پابخش
مهکامه پور مهران
سارا پیروتی
شهرزاد تاجیک
فاطمه تاجیک
ملیکا تقی لو
فائزه تمیمی
مينا توجه
مریم ثابتی
سیده مرضیه جلیلی مقام
نازنین جمشیدنیا
رومینا جهاندیده
سارا جوان
سارا حاجی کریمی
فاطمه حدادی
سنا حسین زاده
فاطمه السادات حسینی
زهرا حکیمی فر
فاطمه خدارحمی
راویس رحمانی
حنانه رحیمی
سلاله رفیعی سامانی
عطیه رنگی
آیدا رهسپار امیدی
مریم سادات روشن
فاطمه ریاحی پور
زهرا زارعی
زهرا سادات آفرین
عاطفه سادات حسینی سعید
فرناز سرمدی
نگار سلیمانی
فاطمه سلیمانی
دل آرام شمس پویا
آمیتا شهبازی
فاطمه شوکتی
نوژان صادقی
رومینا صفری
فرناز طایفه حقی
پریناز طهماسبی کندری
مهرناز عبدالله پور اصل
زهرا فرح آبادی
مروا قاسمی
مریم قربانی
آنیتا قنبری
هدیه قهقهانی
سپیده کریمی
کیمیا کیوان
پرنیا گرکانی دشته
فاطمه محقق حضرتی
کیمیا محمدپور
فاطمه محمدی
پریا محمودزاده
نیوشا مرادی
غزل مصدق
فاطمه مصطفوي منش
غزل منعمی
زهرا مهاجری
مینا میرزازاده
رعنا میرزایی
ثنا نورمحمدی
سبا نوروزی نژاد
هانیه نیازی
آلاء یزدان پناهی
0