جدول جام جهانی

دوازدهم انسانی

دوازدهم انسانی

1 - فاطمه خدارحمی
91
2 - رعنا میرزایی
85
3 - نازنین زهرا براتی
71
4 - فاطمه آسال
پریا محمودزاده
64
5 - حنانه رحیمی
53
6 - فاطمه ریاحی پور
52
7 - المیرا ضمیری
زینب ابراهیمی حق
مریم احمدزاده
فاطمه اخوین
ثنا ارغوانی
زهرا اسدی
مهدیه افخمی نیا
یاسمن آقا خانی
فاطمه آقازاده
مهدیه الوندی
مائده بخشنده
فاطمه بستان چی
مینا بهاور
فاطمه بهبهانی زاده
پگاه پابخش
مهکامه پور مهران
سارا پیروتی
شهرزاد تاجیک
فاطمه تاجیک
ملیکا تقی لو
فائزه تمیمی
مينا توجه
مریم ثابتی
سیده مرضیه جلیلی مقام
نازنین جمشیدنیا
رومینا جهاندیده
سارا جوان
سارا حاجی کریمی
فاطمه حدادی
سنا حسین زاده
فاطمه السادات حسینی
زهرا حکیمی فر
راویس رحمانی
سلاله رفیعی سامانی
عطیه رنگی
آیدا رهسپار امیدی
مریم سادات روشن
زهرا زارعی
زهرا سادات آفرین
عاطفه سادات حسینی سعید
فرناز سرمدی
نگار سلیمانی
فاطمه سلیمانی
دل آرام شمس پویا
آمیتا شهبازی
فاطمه شوکتی
نوژان صادقی
رومینا صفری
فرناز طایفه حقی
پریناز طهماسبی کندری
مهرناز عبدالله پور اصل
زهرا فرح آبادی
مروا قاسمی
مریم قربانی
آنیتا قنبری
هدیه قهقهانی
سپیده کریمی
کیمیا کیوان
پرنیا گرکانی دشته
فاطمه محقق حضرتی
کیمیا محمدپور
فاطمه محمدی
نیوشا مرادی
غزل مصدق
فاطمه مصطفوي منش
غزل منعمی
زهرا مهاجری
مینا میرزازاده
ثنا نورمحمدی
سبا نوروزی نژاد
هانیه نیازی
آلاء یزدان پناهی
0