جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
78
2 - هستی باقری
ساغر کاشانیان
65
3 - ملیکا سیدصادقی
63
4 - ملینا جلیلی
مائده خادمی
59
5 - پریماه افشار
ستایش کرمی
58
6 - گلاره صداقت
55
7 - نازنین سیاح
غزل نعمتی
54
8 - زهرا خرمی نیا
هلیا هرندی
53
9 - هستی رهبری
52
10 - زینب ارشادی
50