جدول جام جهانی

پیش دانشگاهی تجربی

پیش دانشگاهی تجربی

1 - نگار صفری
91
2 - نیلوفر جاریانی
88
3 - مهدیه زارعی
87
4 - ملیکا سلامت
86
5 - نیکتا زینی وند
85
6 - نیلوفر ابراهیمی
مریم ایزدی
مینا غیور
82
7 - الناز ایمانی
80
8 - گلبرگ روزبهانی
79
9 - نادیا سیاح
فاطمه منتظری
78
10 - دنیا بیک محمدلو
اسما پیرحیاتی
مهدیه مقیمی
77