جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - فاطمه قربی
92
2 - دلارام خسرویان
89
3 - دیبا فیروزی
87
4 - دلارام نجفی
86
5 - هانیه اسدی
85
6 - فاطمه دانشی
83
7 - فاطمه جامه بزرگی
81
8 - یاسمین رضا قلیان
79
9 - ملیکا طاهر کناره
77
10 - نرگس علی وردی
76

پمپ بنزین

قدم گذاشتن تو جاده ی رمز الود زندگی و ادامه دادن در مسیرش 👣👣👣سختی های خاص خودش رو دارهبه پیچ هایی بر خواهی خورد به نام شکست , شیب های تندی مثل خستگی , سنگ ریزه هایی به اسم تردید اما...اگر مقصد و رویای زندگیت رو فراموش نکنی ...✨✨✨"امید" رو میبینی که همسفر تک تک ثانیه هات شده و هر دقیقه ی سفرت رو هم رنگ خودش کرده ."عشق" رو میبینی که گرد روی لباس ه

بیشتر بدانیم >>