جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - نیلوفر کشوری
92
2 - ملیکا اهرامی
72
3 - ریحانه نصیری تبار
71
4 - زینب امامی
69
5 - زهرا بشیری
64
6 - صبا رحیمی
63
7 - فروغ ابراهیم نژاد
شیدا ذوالفقاری
مهتا رژدام
61
8 - آوا پزشک
59
9 - هلیا قادری
58
10 - بهاره رویت وند
57