جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
79
2 - هستی باقری
66
3 - ملیکا سیدصادقی
ساغر کاشانیان
65
4 - ملینا جلیلی
مائده خادمی
60
5 - ستایش کرمی
59
6 - پریماه افشار
57
7 - نازنین سیاح
گلاره صداقت
غزل نعمتی
56
8 - زهرا خرمی نیا
هستی رهبری
هلیا هرندی
54
9 - زینب ارشادی
53
10 - تینا امانی
52