جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - نیلوفر کشوری
90
2 - ملیکا اهرامی
73
3 - ریحانه نصیری تبار
71
4 - زینب امامی
70
5 - زهرا بشیری
شیدا ذوالفقاری
66
6 - آوا پزشک
65
7 - فروغ ابراهیم نژاد
مهتا رژدام
63
8 - صبا رحیمی
بهاره رویت وند
62
9 - هلیا قادری
60
10 - روژان ابری
58