جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - مرضیه غیور
زهرا محمدی
89
2 - مژده مزروعی
86
3 - روژین صبحی مقدم
85
4 - نونا عالی زاده
شیدا مغاره ای
82
5 - نیکو نظری
80
6 - ملینا میاهی پور
78
7 - مهتا اسماعیلی
77
8 - یاسمین ایمان پور
پانیذ مهاجری
76
9 - ایناز مختاری اقدم
73
10 - طرلان حیدری
دنیا سعیدی
72