جدول جام جهانی

پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک

پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک

1 - رمیصا فخاری
85
2 - نورسا کلانکی
84
3 - پریا الله دینی
هانیه عابدین پور
79
4 - هستی اسماعیلی
78
5 - نرگس شریعت زاده
77
6 - کیانا شیخیان
76
7 - نازنین صدقی
سارا فرخنده نژاد
نیکسا مظلومی
75
8 - یلدا فاتح
پریسا قربانی
73
9 - فاطمه رئیسی
مهسا عباسی
پرنیا نوری
72
10 - پانته آ سبکتکین
71