جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - نیکو نظری
96
2 - نونا عالی زاده
94
3 - مژده مزروعی
93
4 - زهرا محمدی
92
5 - مرضیه غیور
90
6 - پانیذ مهاجری
89
7 - شیدا مغاره ای
88
8 - مهتا اسماعیلی
یاسمین ایمان پور
87
9 - روژین صبحی مقدم
85
10 - دنیز احمدی
نورا عمویی
84