جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
78
2 - سارا اسعدی
68
3 - مدیسا جوادی
64
4 - کیانا ابراهیمی
صنم نیکخواه
61
5 - آتنا اکبری
59
6 - نگار قربانی
58
7 - رها خسروی
ریحانه منتظری
55
8 - آرتمیس هادی کیا
مبینا یادگاری
51
9 - تلی اسدی
50
10 - سیما فراهانی
عسل نخعی
48