جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - زهرا محمدی
88
2 - مرضیه غیور
87
3 - مژده مزروعی
86
4 - روژین صبحی مقدم
82
5 - نیکو نظری
77
6 - ملینا میاهی پور
76
7 - یاسمین ایمان پور
نونا عالی زاده
پانیذ مهاجری
74
8 - ملیکا نقوی پور
73
9 - ایناز مختاری اقدم
72
10 - مهتا اسماعیلی
شیدا مغاره ای
71

پمپ بنزین

قدم گذاشتن تو جاده ی رمز الود زندگی و ادامه دادن در مسیرش 👣👣👣سختی های خاص خودش رو دارهبه پیچ هایی بر خواهی خورد به نام شکست , شیب های تندی مثل خستگی , سنگ ریزه هایی به اسم تردید اما...اگر مقصد و رویای زندگیت رو فراموش نکنی ...✨✨✨"امید" رو میبینی که همسفر تک تک ثانیه هات شده و هر دقیقه ی سفرت رو هم رنگ خودش کرده ."عشق" رو میبینی که گرد روی لباس ه

بیشتر بدانیم >>