جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - مرضیه غیور
زهرا محمدی
89
2 - مژده مزروعی
86
3 - روژین صبحی مقدم
85
4 - نونا عالی زاده
شیدا مغاره ای
82
5 - نیکو نظری
80
6 - مهتا اسماعیلی
ملینا میاهی پور
77
7 - پانیذ مهاجری
76
8 - یاسمین ایمان پور
75
9 - طرلان حیدری
ایناز مختاری اقدم
72
10 - دنیا سعیدی
ملیکا نقوی پور
71