جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - زهرا محمدی
89
2 - مرضیه غیور
88
3 - مژده مزروعی
86
4 - روژین صبحی مقدم
82
5 - یاسمین ایمان پور
نونا عالی زاده
79
6 - نیکو نظری
78
7 - شیدا مغاره ای
ملینا میاهی پور
76
8 - مهتا اسماعیلی
پانیذ مهاجری
75
9 - ملیکا نقوی پور
74
10 - ایناز مختاری اقدم
73