جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
72
2 - مدیسا جوادی
66
3 - سارا اسعدی
65
4 - کیانا ابراهیمی
صنم نیکخواه
59
5 - آتنا اکبری
55
6 - نگار قربانی
53
7 - ریحانه منتظری
50
8 - رها خسروی
49
9 - مبینا یادگاری
45
10 - آرتمیس هادی کیا
44