جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - شمیم شه منش
79
2 - پریناز تک
77
3 - نسترن یگانه
75
4 - مریم حاجی جلیلی
73
5 - پارمیس یوسفی
70
6 - ملیکا مهربانی
48
7 - فرناز سرمدی
کیانا محمود زنجانی
سید زینب موسوی
0