جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - هلیا کی منش
81
2 - نیوشا بهاری
76
3 - آنیتا اکبری
72
4 - نفیسه آجرلو
67
5 - یلدا خالقی
آینور صادقی
63
6 - سارینا دهقان پور
58
7 - نیلوفر حسامی
56
8 - زهرا آقاهادی
51
9 - فاطمه خرم دل
49
10 - رومینا چنگیزی
33