جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - شمیم شه منش
78
2 - پریناز تک
77
3 - مریم حاجی جلیلی
نسترن یگانه
72
4 - پارمیس یوسفی
68
5 - ملیکا مهربانی
50
6 - فرناز سرمدی
کیانا محمود زنجانی
سید زینب موسوی
0