جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - پریناز تک
شمیم شه منش
80
2 - نسترن یگانه
79
3 - مریم حاجی جلیلی
75
4 - پارمیس یوسفی
74
5 - ملیکا مهربانی
57
6 - فرناز سرمدی
کیانا محمود زنجانی
سید زینب موسوی
0