جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - ریحانه ضامن
81
2 - درسا یوسفی
76
3 - هلیا علی قارداشی
69
4 - پرنیان ابراهیمی
68
5 - فاطمه بیات
66
6 - سارا ستایش فر
65
7 - الهه رستمی
64
8 - مهسا رجبی
61
9 - درسا بلیدئی
یاسمینا واکف
60
10 - پرنیان افشارجوان
بهار ذواالقدر
57