جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
81
2 - ساغر کاشانیان
71
3 - هستی باقری
68
4 - ملینا جلیلی
ملیکا سیدصادقی
66
5 - نازنین سیاح
63
6 - آرمیتا دبیریان
هستی رهبری
61
7 - تارا امین نژاد
60
8 - گلاره صداقت
58
9 - پریماه راسته
57
10 - هلیا هرندی
54