جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - نفیسه قلی پور
88
2 - حانیه بهبهانی
87
3 - پریا ملکی
85
4 - حدیثه قلی پور
83
5 - نازنین تاجیک
فاطمه رضایی
82
6 - مائده پیراسته
گلفام چهرازی
صبا لطفی
81
7 - اتنا پیله وری
78
8 - زهرا تنباکوسازان
اسماء حسنی
77
9 - نادیا حسین خانی
زینب حیدرپور
پانیذ شقاقی
73
10 - فاطمه سعدی
71

پمپ بنزین

قدم گذاشتن تو جاده ی رمز الود زندگی و ادامه دادن در مسیرش 👣👣👣سختی های خاص خودش رو دارهبه پیچ هایی بر خواهی خورد به نام شکست , شیب های تندی مثل خستگی , سنگ ریزه هایی به اسم تردید اما...اگر مقصد و رویای زندگیت رو فراموش نکنی ...✨✨✨"امید" رو میبینی که همسفر تک تک ثانیه هات شده و هر دقیقه ی سفرت رو هم رنگ خودش کرده ."عشق" رو میبینی که گرد روی لباس ه

بیشتر بدانیم >>