جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
81
2 - ساغر کاشانیان
70
3 - هستی باقری
ملینا جلیلی
67
4 - ملیکا سیدصادقی
65
5 - هستی رهبری
63
6 - نازنین سیاح
61
7 - تارا امین نژاد
آرمیتا دبیریان
60
8 - گلاره صداقت
57
9 - هلیا هرندی
55
10 - ساجده نجفی
53