جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - ملیکا اهرامی
88
2 - زینب امامی
85
3 - سارا فخرزاده
84
4 - آوا پزشک
83
5 - ریحانه نصیری تبار
82
6 - صبا رحیمی
81
7 - نرگس جلودارمقدم
80
8 - پارمیدا میرزا عسگری
79
9 - فروغ ابراهیم نژاد
هلیا قادری
77
10 - یگانه محمد
75

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>