جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
81
2 - ساغر کاشانیان
71
3 - هستی باقری
70
4 - ملیکا سیدصادقی
68
5 - هستی رهبری
66
6 - ملینا جلیلی
65
7 - نازنین سیاح
62
8 - تارا امین نژاد
آرمیتا دبیریان
61
9 - هلیا هرندی
60
10 - گلاره صداقت
59