جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - نازنین محسنی مهر
حورا معمارزادگان
73
2 - هلیا سلطانی
71
3 - زینب سادات توکل
69
4 - صبا سراج
62
5 - سارینا افتخارپور
هلیا کلوندی
61
6 - نیلوفر رضایی
60
7 - عسل بانو براسود
کیمیا فیاضی
59
8 - مهدیس حسینی
عسل دهقان
58
9 - کیانا جلیلوند
57
10 - آیناز اسماعیل زاده
غزاله خراسانی
سوگند موسوی
55