جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - سارا حاتمی نصر
86
2 - ریحانه پاکیان
84
3 - نگار معتکفی
82
4 - زهرا حاجی جلیلی
81
5 - روژین انوری
80
6 - ملیکا مهربان راد
فریال نبی زاده
76
7 - تینا چاووشی
74
8 - مهسا کاظمی مقدم
70
9 - زهرا خادمی
68
10 - ستاره اصغری
زهره سادات رباطی
65