جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - ستایش راستی فر
75
2 - آیناز نصیری
آیلار هدایتی
71
3 - درسا عابدین پور
69
4 - روشا دولت زارعی
68
5 - درسا عطاالهی
65
6 - سارینا سیاح
خورشید عزیزی
62
7 - مهسا بیرامی نیا
61
8 - هیفا عامری
هستی کریمی
60
9 - نرگس غلام نژاد
59
10 - بیتا کشاورزی
57