جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - سارا حاتمی نصر
88
2 - ریحانه پاکیان
83
3 - نگار معتکفی
82
4 - زهرا حاجی جلیلی
80
5 - روژین انوری
79
6 - ملیکا مهربان راد
77
7 - فریال نبی زاده
76
8 - تینا چاووشی
74
9 - مهسا کاظمی مقدم
68
10 - زهرا خادمی
زهره سادات رباطی
66