جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - نونا عالی زاده
80
2 - شیدا مغاره ای
72
3 - نیکو نظری
71
4 - یاسمین ایمان پور
69
5 - پانیذ مهاجری
67
6 - دنیا سعیدی
66
7 - مهتا اسماعیلی
65
8 - ایناز مختاری اقدم
62
9 - صبا ناصری پور
60
10 - نسا حسنی
45