جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - روژینا علی اکبر شیرازی
80
2 - هلیا کی منش
79
3 - نیوشا بهاری
74
4 - آنیتا اکبری
فاطمه زارعیان
67
5 - زهرا آقاهادی
66
6 - هستی محمدی امین
65
7 - یلدا خالقی
62
8 - نیلوفر حسامی
41