جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - روژینا علی اکبر شیرازی
89
2 - نیوشا بهاری
80
3 - هلیا کی منش
77
4 - آنیتا اکبری
هستی محمدی امین
70
5 - فاطمه زارعیان
69
6 - زهرا آقاهادی
68
7 - یلدا خالقی
63
8 - نیلوفر حسامی
47