جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - عطرین بلوری
63
2 - سیده سمانه نیازمند
56
3 - درسا فاح زاده
پارمیس نگهداری
51
4 - پارمیدا نگهداری
49
5 - الهه خجسته پور
48
6 - آیناز صادقی
47
7 - دیانا کامروایی
31
8 - فاطمه زارعیان
روژینا علی اکبر شیرازی
هستی محمدی امین
0