جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - روژینا علی اکبر شیرازی
83
2 - هلیا کی منش
79
3 - نیوشا بهاری
71
4 - فاطمه زارعیان
68
5 - زهرا آقاهادی
آنیتا اکبری
63
6 - هستی محمدی امین
61
7 - یلدا خالقی
59
8 - نیلوفر حسامی
35