جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - فاطمه زارعیان
روژینا علی اکبر شیرازی
هستی محمدی امین
0

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>