جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - هلیا کی منش
80
2 - روژینا علی اکبر شیرازی
77
3 - نیوشا بهاری
70
4 - زهرا آقاهادی
فاطمه زارعیان
66
5 - آنیتا اکبری
هستی محمدی امین
65
6 - یلدا خالقی
62
7 - نیلوفر حسامی
41

پمپ بنزین

قدم گذاشتن تو جاده ی رمز الود زندگی و ادامه دادن در مسیرش 👣👣👣سختی های خاص خودش رو دارهبه پیچ هایی بر خواهی خورد به نام شکست , شیب های تندی مثل خستگی , سنگ ریزه هایی به اسم تردید اما...اگر مقصد و رویای زندگیت رو فراموش نکنی ...✨✨✨"امید" رو میبینی که همسفر تک تک ثانیه هات شده و هر دقیقه ی سفرت رو هم رنگ خودش کرده ."عشق" رو میبینی که گرد روی لباس ه

بیشتر بدانیم >>