جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - عطرین بلوری
62
2 - سیده سمانه نیازمند
53
3 - پارمیس نگهداری
51
4 - درسا فاح زاده
47
5 - الهه خجسته پور
46
6 - پارمیدا نگهداری
42
7 - آیناز صادقی
41
8 - دیانا کامروایی
21
9 - فاطمه زارعیان
روژینا علی اکبر شیرازی
هستی محمدی امین
0