جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - حدیثه صالحی نادر
92
2 - لعیا رمضانی
81
3 - فاطمه آلپلو
79
4 - هستی چهانگیری
75
5 - سیده حسنی قریشی
صوفیا معماریان
آیسان نورمحمدی
72
6 - درسا امیدوند
71
7 - شهرزاد اسفندیارپور
69
8 - دینا کریمی
67
9 - مریم خزلی
65
10 - غزل عباسی
61