جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - هلیا علی قارداشی
76
2 - درسا یوسفی
75
3 - نگین ابراهیمی
سارا ستایش فر
آرتا شیبانی
67
4 - پرنیان اسماعیلی
66
5 - فاطمه بیات
آرمیتا شیبانی
65
6 - ملیکا خلیلی
مهسا رجبی
63
7 - ثنا بادله
سما گنج خانلو
62
8 - الهه رستمی
61
9 - ملیکا منصوری
60
10 - پرنیان افشارجوان
59