جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - حانیه بهبهانی
88
2 - نازنین تاجیک
گلفام چهرازی
84
3 - صبا لطفی
79
4 - اسماء حسنی
سارا مغاری
78
5 - اتنا پیله وری
زینب حیدرپور
77
6 - سیده طهورا موسویان
73
7 - مرضیه صادقی فر
69
8 - زهرا سنگیان
65
9 - ارینا محسنی کیا
64
10 - نیلوفر یگانه
42