جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - حانیه بهبهانی
88
2 - نازنین تاجیک
گلفام چهرازی
83
3 - اسماء حسنی
صبا لطفی
79
4 - سارا مغاری
78
5 - زینب حیدرپور
76
6 - اتنا پیله وری
74
7 - سیده طهورا موسویان
72
8 - مرضیه صادقی فر
68
9 - ارینا محسنی کیا
63
10 - زهرا سنگیان
61