جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - هلیا علی قارداشی
77
2 - درسا یوسفی
73
3 - پرنیان اسماعیلی
درسا بلیدئی
69
4 - ملیکا خلیلی
67
5 - نگین ابراهیمی
فاطمه بیات
سارا ستایش فر
66
6 - ثنا بادله
مهسا رجبی
65
7 - آرتا شیبانی
63
8 - پرنیان ابراهیمی
آرمیتا شیبانی
62
9 - پرنیان افشارجوان
سما گنج خانلو
61
10 - الهه رستمی
60