جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - زینب امامی
86
2 - پارمیدا ترابی
79
3 - شهرزاد رهبریان
ریحانه نصیری تبار
77
4 - مهتا رژدام
74
5 - پارمیدا بردبار
71
6 - فریماه ابراهیمی
نرگس جلودارمقدم
69
7 - فاطیما ساری خانی خرمی
68
8 - ملیکا بنسی
66
9 - صنم مفلح
64
10 - آریانا تاج دین
آیناز حمداله زاده
63

پمپ بنزین

قدم گذاشتن تو جاده ی رمز الود زندگی و ادامه دادن در مسیرش 👣👣👣سختی های خاص خودش رو دارهبه پیچ هایی بر خواهی خورد به نام شکست , شیب های تندی مثل خستگی , سنگ ریزه هایی به اسم تردید اما...اگر مقصد و رویای زندگیت رو فراموش نکنی ...✨✨✨"امید" رو میبینی که همسفر تک تک ثانیه هات شده و هر دقیقه ی سفرت رو هم رنگ خودش کرده ."عشق" رو میبینی که گرد روی لباس ه

بیشتر بدانیم >>