جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - آلا کردی
73
2 - پریا رنجبر
شاینا نبی
69
3 - مهرآفرین آهنگران
68
4 - نسیم نجیمی
66
5 - مهسان عباس پور
64
6 - نگین باقر مرادی
63
7 - سحر حسینیان
62
8 - تارا شیرپور
61
9 - پریا طاهری
سارا نوروزی
60
10 - ریحانه آفاق
آتنا صالحی
59