جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
93
2 - مدیسا جوادی راد
78
3 - صنم نیکخواه
71
4 - آتنا اکبری
نازنین شاه باز
69
5 - مهشید احدی صابر
61
6 - کیانا ابراهیمی
58
7 - عسل بهرامی
56
8 - مهتاب مومن زاده
51
9 - سارینا دهقان پور
48
10 - فریماه قاسمی
مبینا یادگاری
45