جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
92
2 - مدیسا جوادی راد
73
3 - صنم نیکخواه
70
4 - نازنین شاه باز
69
5 - آتنا اکبری
دیبا داسار
61
6 - کیانا ابراهیمی
58
7 - مهشید احدی صابر
عسل بهرامی
سارینا دهقان پور
55
8 - مهتاب مومن زاده
51
9 - مبینا یادگاری
49
10 - ملیکا خالقی فر
ریحانه منتظری
44