جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - سارا حاتمی نصر
90
2 - ریحانه پاکیان
86
3 - نگار معتکفی
85
4 - محدثه سید اسحقی
80
5 - زهرا حاجی جلیلی
فریال نبی زاده
77
6 - زهره سادات رباطی
75
7 - زهرا خادمی
نورا صادقیان
72
8 - ملیکا مهربان راد
67
9 - کوثر مرادی
61
10 - نرگس ورسه
58