جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - هلیا سلطانی
75
2 - سارینا افتخارپور
73
3 - حورا معمارزادگان
72
4 - صبا سراج
71
5 - کیمیا فیاضی
70
6 - نازنین محسنی مهر
سوگند موسوی
66
7 - آیناز اسماعیل زاده
ملیکا جعفری
65
8 - غزل ذوافقاری
63
9 - نیلوفر رضایی
ستایش فرقانیان
62
10 - هستی هاتفی
56