جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - سارا حاتمی نصر
90
2 - ریحانه پاکیان
86
3 - نگار معتکفی
85
4 - زهرا حاجی جلیلی
محدثه سید اسحقی
فریال نبی زاده
78
5 - زهره سادات رباطی
75
6 - زهرا خادمی
74
7 - ملیکا مهربان راد
70
8 - کوثر مرادی
61
9 - نرگس ورسه
58
10 - مریم حاجی جلیلی
45