جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - هلیا سلطانی
75
2 - حورا معمارزادگان
72
3 - صبا سراج
71
4 - سارینا افتخارپور
کیمیا فیاضی
69
5 - نازنین محسنی مهر
68
6 - سوگند موسوی
66
7 - آیناز اسماعیل زاده
ملیکا جعفری
64
8 - نیلوفر رضایی
62
9 - غزل ذوافقاری
ستایش فرقانیان
61
10 - هستی هاتفی
54