جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
93
2 - مدیسا جوادی راد
75
3 - صنم نیکخواه
71
4 - نازنین شاه باز
70
5 - آتنا اکبری
65
6 - دیبا داسار
62
7 - کیانا ابراهیمی
عسل بهرامی
سارینا دهقان پور
58
8 - مهشید احدی صابر
55
9 - مبینا یادگاری
51
10 - مهتاب مومن زاده
50