محیط مدرسه

محیط مدرسه

حیاط دبیرستان مدبران بارسا
سالن ورزش دبیرستان مدبران بارسا
طبقه همکف دبیرستان مدبران بارسا
کلاس های دبیرستان مدبران بارسا

تقویم مدارس

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>