محیط مدرسه

محیط مدرسه

حیاط دبیرستان مدبران بارسا
سالن ورزش دبیرستان مدبران بارسا
طبقه همکف دبیرستان مدبران بارسا
کلاس های دبیرستان مدبران بارسا

تقویم مدارس

پمپ بنزین

قدم گذاشتن تو جاده ی رمز الود زندگی و ادامه دادن در مسیرش 👣👣👣سختی های خاص خودش رو دارهبه پیچ هایی بر خواهی خورد به نام شکست , شیب های تندی مثل خستگی , سنگ ریزه هایی به اسم تردید اما...اگر مقصد و رویای زندگیت رو فراموش نکنی ...✨✨✨"امید" رو میبینی که همسفر تک تک ثانیه هات شده و هر دقیقه ی سفرت رو هم رنگ خودش کرده ."عشق" رو میبینی که گرد روی لباس ه

بیشتر بدانیم >>