اطلاعیه ثبت نام در دبیرستان مدبران بارسا

اطلاعیه ثبت نام در دبیرستان مدبران بارسا

مدرسه زندگی مدبران بارسا به آینده سازان این مرز و بوم علاوه بر مهارت های علمی و تخصصی، مهارت های ارتباطی، هوش اجتماعی، هوش اقتصادی و توانمندی هایی که به خوشبختی آنها منتهی میشود را می آموزد.

برای ثبت نام در این مدرسه میتوان با این شماره تماس گرفت:

021-22677917

 

پمپ بنزین

زندگی هرچقدر هم سخت به نظر آید، همیشه کاری هست که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی.مسئله ی مهم این است که تسلیم نشوی!استیون هاوکینگ  

بیشتر بدانیم >>