کسب سه رتبه اول و دوم در جشنواره بین المللی تبیان

کسب سه رتبه اول و دوم در جشنواره بین المللی تبیان

با افتخار اعلام مي كنيم :

کسب سه رتبه اول کشوری در جشنواره بین المللی تبیان در دانشگاه شهید بهشتی  توسط دانش آموزان بارسایی

گروه نانوفناوری

نازنین تاجیک 
گلفام چهرازی
سارا مغاری
پریا ایلی
محدثه اسحاقی

گروه شیمی و تغذیه 

نگار معتکفی
ریحانه پاکیان
زهرا خادمی 
زهرا حاجی جلیلی  

گروه زیست فناوری

رعنا مروتی
پانیذ مهاجری
مهدیه مبشری
دنیا سعیدی
ترنم احمدی نژاد

قهرمان ها متشكريم heart
فوق العاده بوديد بچه هاheart

جا داره تشكر كنيم از حمايت هاي بي نظير خانواده هاي عزيز كه اگر همراهي و حمايت شما اولياي بزرگوار نبود چنين نتيجه ايي رخ نمي داد
ممنونيم بهترين پدر و مادر هاي دنياheart

پمپ بنزین

قدم گذاشتن تو جاده ی رمز الود زندگی و ادامه دادن در مسیرش 👣👣👣سختی های خاص خودش رو دارهبه پیچ هایی بر خواهی خورد به نام شکست , شیب های تندی مثل خستگی , سنگ ریزه هایی به اسم تردید اما...اگر مقصد و رویای زندگیت رو فراموش نکنی ...✨✨✨"امید" رو میبینی که همسفر تک تک ثانیه هات شده و هر دقیقه ی سفرت رو هم رنگ خودش کرده ."عشق" رو میبینی که گرد روی لباس ه

بیشتر بدانیم >>