رتبه های کنکور 96

رتبه های کنکور 96

رتبه های کنکور 96 بارسا

یگانه کاشانی رتبه 43

دلارام شمسی پویا رتبه 142

حدیثه علی میرزایی رتبه 204

صبا میرئی رتبه 297

مبینا عرب سلمانی رتبه 374

نیایش افتخار رتبه 466

عاطفه سادات حسینی سعید رتبه 671

ثمین اسد بیک رتبه 829

غزاله کاشف رتبه 876

سماء رجبی رتبه 906

فاطمه ساعدی رتبه 908

مریم آهنگران رتبه 1071

معصومه وفازاده رتبه 1098

نیوشا مرادی رتبه 1881

فاطمه حیدری رتبه 1607

سارا حاجی کریمی رتبه 1399

زینب آشتیانی رتبه 1601

مائده مختاری ناصر رتبه 1680

زهرا نظام دوست رتبه 1800

آنیتا قنبری رتبه 1871

نرگس محمدی رتبه 159

شیوا قهری رتبه 1997

مینو بزم آمون رتبه 557