اخبار

کارگاه چگونه مطالعه کنیم؟

به اطلاع میرساند کارگاه چگونه مطالعه کنیم ویژه دانش آموزان دوازدهم روز دوشنبه مورخ 8 مهر 98 و ویژه دانش آموزان دهم و یازدهم روز سه شنبه مورخ 9 مهر ساعت 7:30 الی 16 در محل سالن دبیرستان برگزار میگردد. این کارگاه هر ساله در مهر ماه به جهت آموزش روش های نوین مطالعاتی و برطرف کردن اشکالات دانش آموزان در این زمینه و همچنین بالا رفتن کارایی و بازدهی مطالعاتی دانش آموزان برگزار میگردد.