اخبار

پمپ بنزین ۴۹

ادما برای رسیدن به خواسته هاشون دو تا راه بیشتر ندارن یا باید ادامه بدن یا بازم باید ادامه بدن ... 🚶🚶🚶
مهمترین باوری که تو ذهن انسان های موفق وجود داره ... باور برنده شدن ... 👍
اگه به هرچیز دیگه ثانیه ای فکر کنی و بگی منطقی نیست که ببری ، هیچ وقت برنده نمی شی ...هیچ وقت ... به هیچ عنوان ...
تو یا مطمئنی به خودت به برکت خدا به همه ی لحظه های تلاشت یا شکت نابودت می کنه ... امشب برای اخرین بار بهت یاداوری می کنم هدف مون غیر برنده شدن چیزی نبود ... پس ادامه بده 👊