اخبار

جشنواره ملی ابن سینا

با افتخار کسب مقام دوم کشوری جشنواره ملی ابن سینا به گروه پژوهش فیزیک، هانیه زندی، حانیه بهبهانی، زینب حیدرپور، زهرا تنباکو سازان، صبا لطفی تعلق گرفته است.

برگزیدگان موفق به اعزام در مسابقات بین المللی کره جنوبی شده اند.