اخبار

شرایط ثبت نام مدرسه مدبران بارسا

مدرسه زندگی مدبران بارسا به آینده سازان این مرز و بوم علاوه بر مهارت های علمی و تخصصی، مهارت های ارتباطی، هوش اجتماعی، هوش اقتصادی و توانمندی هایی که به خوشبختی آنها منتهی میشود را می آموزد.

برای ثبت نام در این مدرسه میتوان با این شماره تماس گرفت:

021-22677917