تغییرات تکان دهنده بارسایی ها

مهشید نصیری

از وقتی اومدم این مدرسه، تونستم موفق بشم که صبح ها ساعت ۵ به راحتی بیدار بشم😃. یعنی دقیقا یک ساعت زودتر از اون زمانی که باید بیدار بشم☺️ دیگه سر کلاس زنگ اولم خواب آلود و خسته نیستم و بهتر درس هارو میفهمم با تمرکز بالاتری میرم سر کلاس.📖💪