پمپ بنزین

پمپ بنزین 4

روزهای امتحان به تخته‌ی کلاس بچسبانید:

«امروز بزرگ‌ترین و جالب‌ترین تقلب دنیا را انجام می‌دهم. از کسی تقلب می­کنم که همه چیز را می‌داند ، بدون هیچ انتظاری به آدم می‌رساند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی تقلب رساندنش را بگیرد.»

علی میرصادقی