تغییرات تکان دهنده بارسایی ها

مائده صادقی

از وقتی که اومدم این مدرسه به کمک مشاورم دفتر برنامه ریزیم رو خیلی دقیق تر پر می کنم✍️و این باعث شده که برنامه م رو دقیق تر انجام بدم👩‍🏫، تمرکزم بالاتر رفته و سرعتم توی انجام تکالیف و تست هام بیشتر شده و زودتر از قبل تکالیفم رو تموم می کنم.☺️💪