اخبار

اردو شهرک سینمایی و موزه اتومبیل

به استحضار میرساند این واحد آموزشی در نظر دارد تا اردویی فرهنگی و هنری را برای دانش آموزان در روز دوشنبه 29 بهمن ماه از ساعت 9 الی 15 در محل شهرک سینمایی غزالی و موزه اتومبیل قدیمی برگزار نماید.