اخبار

جشنواره ملی یک ایده یک دنیا

با افتخار به استحضار میرساند از بین 5000 تیم شرکت کننده در سطح کشور در جشنواره ملی یک دنیا یک ایده 15 پروژه منتخب کشور شدند که از ایم میان 4 پروژه پزوهشی در بخش شیمی و دو پروژه در بخش فیزیک از دبیرستان مدبران بود لازم به ذکر است که 7 پروژه پژوهشی توانستند مقام شایسته تقدیر (رتبه دوم کشوری) کسب کنند.

و اکنون در نهایت از میان 15 تیم منتخب موفق به کسب رتبه سوم برتر کشوری در بخش شیمی و رتبه دوم برتر کشور در بخش معماری جهت اعزام به مسابقات جهانی ترکیه از دبیرستان مدبران برگزیده شدند.