اخبار

جشن یلدا

روز چهارشنبه 28 آذر ماه تمامی کلاس ها سفره های یلدایی شان را آماده و همه ی دانش آموزان مدرسه همراه هم به پاسداری از این آیین کهن، آن را جشن گرفتند.