اخبار

نهمین دانشگاه امام حسین شناسی

نهمین داشگاه امام حسین (ع) شناسی با حضور جناب آقای دکتر مقصودی از اساتید دانشگاهی برگزار میشود.

زمان: یکشنبه 11 آذر ماه 

ساعت: 17 الی 18:30

مکان: سالن اجتماعات دبیرستان مدبّران