اخبار

ICDL

به اطلاع میرساند دبیرستان در نظر دارد جهت صدور skill cart بین المللی کامپیوتر دانش آموزان و شرکت دادن آنها در آزمون سازمان فنی و حرفه ای بنیاد ICDL دانش آموزان را از مدرسه خارج نماید.

زمان: روز پنجشنبه 24 ابان ماه 97

ساعت: 9 الی 15