اخبار

دانشگاه امام حسین شناسی

مراسم اربعین حسینی با حضور کارشناسان مجرب برگزار می نماید.

(سخنرانی، پذیرایی و ناهار)

زمان: سه شنبه 8 آبان 97

ساعت: 14 الی 16:30

مکان: سالن اجتماعات دبیرستان