اخبار

کسب رتبه دوم کشوری توسط سه گروه شیمی ،زیست و فیزیک دبیرستان مدبران:

کسب رتبه دوم کشوری توسط سه گروه شیمی ،زیست و فیزیک دبیرستان مدبران:

گروه شیمی:آیناز مختاری اقدم،نسا حسنی،هستی عبادی،زینب عاشوری

گروه زیست:زهرا سنگیان،اسما حسنی،لینا اقبالی

گروه فیزیک:شیدا مغازه ای،مهتا اسماعیلی،نونا عالی زاده
فوق العاده ايد قهرمان ها 👌🏻👌🏻💪🏼💪🏼👏🏻👏🏻👏🏻🌺🌺🌺
حال و هواي اين روزهاي قشنگ دبيرستانتان به خاطر اين
قهرماني ها نتيجه ي زحمات روزهاي سختي است كه گذرانديد و پرقدرت ادامه داديد 🙏🏻🌈🌈