اخبار

سومین دانشگاه امام حسین(ع) شناسی

سومین دانشگاه امام حسین(ع) شناسی در دبیرستان مدبّران در تاریخ یکشنبه 12 آذر از ساعت 18 الی 20 با حضور کارشناسان دانشگاهی برگزار میشود.