پمپ بنزین

پمپ بنزین

آزمون ورودی مدارس همراه با بارسا
جهت ثبت نام در آزمون کلیک کنید

پمپ بنزین 9
دانش آموزی که به کارهای شخصی ...

پمپ بنزین 8
بد بینی، یأس و نا امیدی...

پمپ بنزین 7
در وجود هر آدمی ، یک فرد خلاق وجود داره که....

پمپ بنزین 5
گرامر زندگی فقط 3 نکته داره:

{ برای اینکه احساس خوبی داشته باشی، لازم نیست حتماً اتفاق خاصی برات بیافته.
{ برای اینکه احساس خوبی داشته باشی، لازم نیست حتماً اتفاق خاصی برات بیافته.

آدمای بزرگ، قبل از اینکه تنبیه بشن، خودشون، خودشون رو تنبیه می کنن.
آدمای بزرگ، قبل از اینکه تنبیه بشن، خودشون، خودشون رو تنبیه می کنن.

پمپ بنزین 4
روزهای امتحان به تخته‌ی کلاس بچسبانید:
1