اخبار

اخبار

پنجمین کتاب غیر درسی
ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم

آزمون جامع
آزمون جامع آبان ماه

ICDL
صدور skill cart بین المللی کامپیوتر دانش آموزان و شرکت دادن آنها در آزمون سازمان فنی و حرفه ای بنیا . . .

جلسه italk توسط دانش آموزان
دپارتمان زبان انگلیسی دبیرستان

اردو باغ گیاه شناسی
اردوی آموزشی تفریحی باغ گیاه شناسی

خیریه دانش آموزی
هفتمین جشنواره خیریه دانش آموزی

اردو شمال
اردوی علمی سیاحتی، تفریحی خانه روستایی میراث گیلان
1 2 3 4 5 6 7  ...