اخبار

اخبار

جلسه اولیاء
جلسه اموزش خانواده و ارائه کارنامه روز یکشنبه

برنامه امتحانات نوبت اول
برنامه امتحانات کلیه پایه ها و رشته ها

پنجمین کتاب غیر درسی
ای کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم

آزمون جامع
آزمون جامع آبان ماه

جلسه اولیا
جلسه آموزش خانواده ویژه ایام امتحانات

ICDL
صدور skill cart بین المللی کامپیوتر دانش آموزان و شرکت دادن آنها در آزمون سازمان فنی و حرفه ای بنیا . . .

جلسه italk توسط دانش آموزان
دپارتمان زبان انگلیسی دبیرستان
1 2 3 4 5 6 7  ...