اخبار

اخبار

جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-98
جلسه ی اولیا و مربیان پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم

شرایط ثبت نام مدرسه مدبران بارسا
جهت ثبت نام در این مدارس از طریق شماره تماس و لینک سایت که در توضیحات آمده است اقدام نمایید.

آزمون تعیین سطح دبیرستان مدبران
برای شرکت در آزمون تعیین سطح اطلاعات خود را در این قسمت تکمیل نمایید.

پایان ترم دوره ی سخنرانی و ارائه
اتمام ترم اول از دوره های روانشناسی دبیرستان مدبّران

جلسه اولیاء
اولین جلسه اولیاء در سال تحصیلی 99-98

هشتمین خیریه دانش آموزی دبیرستان مدبّران
هشتمین خیریه دانش آموزی دبیرستان مدبّران

اردو
اردوی تفریحی فرهنگی سینما مگامال

اردو
موزه ملی جواهرات

مسابقه بزرگ سخنرانی و ارائه
ترم اول تابستانه: سخنرانی و ارائه

کاتالوگ
کاتالوگ ترم تابستانه و دورنمای دوساله ی بارسا

کاتالوگ
کاتالوگ ترم تابستانه و دورنمای دوساله ی بارسا

شروع کلاس های تابستانه پایه های دهم و یازدهم
آغاز ترم تابستانه دانش آموزان دهم و یازدهم مدبران
1 2 3 4 5 6 7  ...