اخبار

اخبار

همایش طرحواره در تربیت فرزندان
توضیح تربیت از طریق طرحواره های خود و فرزندانمان

جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی 99-98
جلسه ی اولیا و مربیان پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم

شرایط ثبت نام مدرسه مدبران بارسا
جهت ثبت نام در این مدارس از طریق شماره تماس و لینک سایت که در توضیحات آمده است اقدام نمایید.

آزمون تعیین سطح دبیرستان مدبران
برای شرکت در آزمون تعیین سطح اطلاعات خود را در این قسمت تکمیل نمایید.

پایان ترم دوره ی سخنرانی و ارائه
اتمام ترم اول از دوره های روانشناسی دبیرستان مدبّران

جلسه اولیاء
اولین جلسه اولیاء در سال تحصیلی 99-98

هشتمین خیریه دانش آموزی دبیرستان مدبّران
هشتمین خیریه دانش آموزی دبیرستان مدبّران
1 2 3 4 5 6 7  ...