نخبگان بارسا

نخبگان بارسا

رتبه های کنکور 96 بارسا

یگانه کاشانی رتبه 43

دلارام شمسی پویا رتبه 142

حدیثه علی میرزایی رتبه 204

صبا میرئی رتبه 297

مبینا عرب سلمانی رتبه 374

نیایش افتخار رتبه 466

عاطفه سادات حسینی سعید رتبه 671

ثمین اسد بیک رتبه 829

غزاله کاشف رتبه 876

سماء رجبی رتبه 906

فاطمه ساعدی رتبه 908

مریم آهنگران رتبه 1071

معصومه وفازاده رتبه 1098

نیوشا مرادی رتبه 1881

فاطمه حیدری رتبه 1607

سارا حاجی کریمی رتبه 1399

زینب آشتیانی رتبه 1601

مائده مختاری ناصر رتبه 1680

زهرا نظام دوست رتبه 1800

آنیتا قنبری رتبه 1871

نرگس محمدی رتبه 159

شیوا قهری رتبه 1997

مینو بزم آمون رتبه 557

 

رتبه های برتر سال های گذشته

نرگس مالک              23

زینب مالک               54

فاطمه نادری             101

فاطمه مصطفوی      127

زهرا مهاجری              221

شهرزاد تاجیک            241

فاطمه حدادی            268

نرگس نادری               320

مبینا منصوریان          390

زهرا افرین                  450

معصومه اسوار            546

زهرا صارمی                 886

فاطمه اقا جانی            994

 

رتبه های برتر سال های گذشته

زهرا زارعی                              رتبه 22
 

محبوبه قاجار                           رتبه 84
 

حانیه محمد کریمی                   رتبه 90
 

مهرنوش هراتی                        رتبه 449


کیمیا ربیعی                             رتبه 449


ریحانه محمد رحیمی                  رتبه 480
 

زهرا باقری                                 رتبه 469
 

هما موحدی                              رتبه 976


فاطمه زهرا جعفری                    رتبه 778
 

فاطمه مقدم                            رتبه 792
 

ستاره سپهری                           رتبه 289
 

مهرسا مردی                             رتبه 900

 

 

 

23

 

نرگس مالک

 

135

مریم ریاضی

335

 

صبا رهبر

 

360

 

غزاله نجات غفار

 

520

 

عاطفه ملازاده